Tuesday, March 2, 2010

ಆದರ್ಶ ಸುಪುತ್ರ!


ಆದರ್ಶ ಸುಪುತ್ರ!

3 comments:

ಸೀತಾರಾಮ. ಕೆ. / SITARAM.K said...

????

umesh desai said...

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ನಾ ಇಂಥಾದೇ ಓದ್ದಾಗ ಊರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು "ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಟ್ಟ" ಅಂತ.
ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?

V.R.BHAT said...

ಆರ್ಷೇಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳ ಮನಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಯುಗಾದಿಯ, ಹೊಸವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೊಸವರ್ಷ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ.